Visits:111 Today: 1 Total: 30160

Semester Ganjil

al-Qur'an Hadits
7.1
Aqidah
7.2
Akhlaq
7.3
Ibadah
7.4
Tarikh
7.5

Semester Genap

Aqidah
7.7 Iman Kepada Malaikat
Akhlaq
7.8 Akhlaq Kepada Orang Tua, Guru dan Sesama Manusia
Ibadah
7.9 Shalat Jumat, Shalat Jamak dan Qashar
Tarikh
7.10 Khulafaur Rasyidin