Semester Ganjil

Aqidah
7.2 Iman kepada Allah
Akhlaq
7.3 4 Sifat Rasulullah
Tarikh
7.5 Sejarah Perjuangan Nabi Muhammad SAW

Semester Genap

Aqidah
7.7 Iman Kepada Malaikat
Akhlaq
7.8 Akhlaq Kepada Orang Tua, Guru dan Sesama Manusia
Ibadah
7.9 Shalat Jumat, Shalat Jamak dan Qashar
Tarikh
7.10 Khulafaur Rasyidin