Visits:229 Today: 4 Total: 45995

Semester Ganjil

al-Qur'an Hadits
8.1
Aqidah
8.2
Akhlaq
8.3
Ibadah
8.4
Tarikh
8.5

Semester Genap

Akhlaq
8.8 Beramal Shalih, Husnudzan, Menghindari Perilaku Ananiyah, Ghadab, Hasad, Ghibah dan Namimah Jujur - Adil dalam Jual Beli dan 'Ariyah
Ibadah
8.9 Dzikir dan Doa, Puasa Wajib dan Puasa Sunnah
Tarikh
8.10 Ilmu Pengetahuan Pada Masa Bani Abasiyyah