Semester Ganjil

Aqidah
9.2
Akhlaq
9.3
Tarikh
9.5

Semester Genap

al-Qur'an Hadits
Aqidah
9.7 Asmaul Husna al-'Aziz dan as-Salam
Akhlaq
9.8 Tata Krama, Sopan Santun dan Rasa Malu
Ibadah
9.9 Qurban dan Aqiqah
Tarikh
9.10 Sejarah Budaya dan Tradisi Islam di Indonesia

Latihan Soal