8.1. Membaca dan Menjelaskan Kandungan Isi QS. al-Furqan:63 dan al-Israa:26-27