Tujuan Pembelajaran

Siswa dapat:

  1. Membaca dan menghafalkan QS. al-Hujurat 13 dan al-Kafirun sesuai dengan tajwid yang benar
  2. Mencari hukum bacaan QS. al-Hjurat 13 dan al-Kafirun
  3. Mengartikan mufradat / kosakata QS. al-Hujurat 13 dan al-Kafirun
  4. Menjelaskan kandungan isi QS. al-Hujurat dan al-Kafirun

Materi

Mufradat / Kosakata

Mufradat / Kosakata bisa dipelajari melalui link berikut:

QS. Al-Hujurat 13

QS. al-Kafirun

Lembar Kerja Siswa

Tugas :

Kerjakan Lembar Kerja tentang materi tersebut. Selengkapnya, silakan buka tugas di E-learning.